Internationaal CMR

De regels rond het internationaal transport zijn vastgelegd in het CMR verdrag. Hierin staan de rechten en plichten van transporteurs en verladers/lading-belanghebbenden. 
Ook de maximale aansprakelijkheid van de vervoerder is hierin vastgelegd.
Per kilogram is een vervoerder voor maximaal SDR 8,33 aansprakelijk. De waarde van deze rekeneenheid is afgeleid van de belangrijkste handelsmunten op de wereld. SDR 8,33 komt ongeveer overeen met € 10,00. Dus gaat er onderweg wat mis in het internationaal verkeer en is de vervoerder aansprakelijk voor de schade, dan is de schade verzekerd een bedrag van omgerekend ca € 10,00 per kg.

Lees Meer 

Nationaal AVC2002

Voor nationaal transport zijn de AVC regels van toepassing. In de AVC zijn de rechten en plichten van de opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd. Het belangrijkste verschil met de CMR is, dat in geval van schade, de maximale aansprakelijkheid per kilogram op € 3,40 is gemaximaliseerd. Omdat in het AVC sommige rechten en plichten uitgebreider zijn uitgelicht hebben wij het AVC aanvullend van kracht verklaard op het CMR.

Lees Meer 

Al onze transportverzekeringen zijn ondergebracht bij de gespecialiseerde verzekeraar TVM
Op verzoek kunnen wij u  een duplicaat van onze polis met dekkingsoverzicht toesturen